Studánka s Mariánskou poklonou ve Křtinách

autoři: Petr Všetečka, Alena Všetečková, Milivoj Husák (autor skleněného reliéfu)
místo: Křtiny, Jihomoravský kraj
investor: Římskokatolická farnost Křtiny
projekt: leden 1999
realizace: květen 1999 - březen 2000
náklady: 220.000,- Kč

Studánka s Mariánskou poklonou byly postaveny v oblasti Moravského krasu, na západním okraji obce Křtiny, nedaleko poutního kostela Jména Panny Marie od Jana Blažeje Santiniho Aichla. Umístění na úpatí zalesněného svahu u silnice spojující Křtiny s Adamovem je dáno existencí „studánky“ - podzemního pramene, u kterého již dříve podobný objekt stával, byl však obětován rozšíření vozovky. Obnova studánky s Mariánskou poklonou je v souladu s širšími krajinnými souvislostmi: podobná zastavení - poklony - najdeme i u dalších cest směřujících ke Křtinám. Vysvěcení se uskutečnilo u příležitosti padesátého výročí kněžského svěcení P. Tomáše Prnky, současného emeritního křtinského faráře.

Znakově srozumitelný tvar Božích muk je zde poněkud abstrahován a navržen v materiálové gradaci: od umělého kamene soklu a dříku (imitujícího místní krasový vápenec) k utažené zářivě bílé omítce kruhové niky až k transparentnímu skleněnému reliéfu. Této gradaci odpovídá i zvětšování kvádrů směrem nahoru. Omítnutý vydutý kruh - lapač a zesilovač světla - je obrazem „studny“, symbolu Panny Marie. Tvarově příbuznou skutečnou studánku pak najdeme o pár metrů dál.

Ač tradičně vystavěná, může tato stavba vzbuzovat asociace i k moderním reflektorům a majákům. Ve spojení studny, dutiny a kamene pak i ke krasovým jeskyním s čelovkami speleologů.