Stálá expozice „Křižovatky české a československé státnosti“
a přestavba mauzolea v Národním památníku na Vítkově

autoři: TRANSAT architekti - Petr Všetečka, Robert Václavík, Karel Menšík
spolupráce: Jáchym Šerých (typografie), Petr Žák (osvětlení)
libreto: Marek Junek a kolektiv NM a VHÚ
adresa: U památníku 1900, Praha
projekt: 2007 - 2008
realizace: 2009 (expozice)
2010 – 2011 (úprava Hrobu neznámého vojína)
foto: Studio Toast, Transat

Památník z let 1928-1939 je protiváhou svatovítské katedrály, vytvořenou s ambicemi nového pohřebiště pro demokratické vůdce; po převratu v roce 1948 byl změněn na pohřebiště komunistických předáků s mauzoleem prvního komunistického prezidenta. Pod nánosy ideologické výzdoby (dle možností odvezené do depozitáře) je obnovena mimořádná umělecká, řemeslná a architektonická práce věnovaná památce československých legií, které se následující komunistický režim snažil vymazat z historie.

Západní část památníku je pojata pietněji, zachovány jsou prázdné sarkofágy i kolumbária; vložené expoziční prvky, vycházející z modulace hrobů, na ně různě reagují. Expozice je členěna na jednotlivé dějinné „křižovatky“ (1918, 1938, 1948, 1968, 1989), které jsou soustředěny zejména ve vloženém transparentním pavilonu, jakoby taženém jezdeckou sochou Jana Žižky před památníkem; plášť pavilonu evokuje drátěnou košili tohoto válečníka konce středověku, který hrál v následujících českých dějinách symbolickou roli. Signifikantní jsou barvy křižovatek: bílá, modrá, červená, růžová a šedá. Exponáty se prolínají s médii - dokumentárními filmy, interaktivními prvky a proměnlivými světelnými informačními nosiči - v silné atmosféře restaurované architektury Jana Zázvorky.

Západní apsida pod jezdeckou sochou, dnes jediné místo památníku sloužící jako skutečné pohřebiště, je samostatně přístupná a obsahuje Hrob neznámého vojína z druhé světové války, nově doplněný o ostatky vojína z dříve nedostupného zborovského bojiště první světové války.

Východní část památníku – bývalé mauzoleum – je přestavěna do podoby abstrahovaného prostoru pro výměnné výstavy, s ponecháním klimaticky stabilní dvouplášťové obvodové konstrukce.

Východní apsida – Síň osvobození s byzantinskými mozaikami rudoarmějců - je nově doplněna kovovým prstencem se statistikou obětí osvobození Československa ve druhé světové válce z řad všech osvoboditelských armád i civilistů, uvádějící výzdobu síně ve stylu socialistického realizmu na pravou míru. Novým propojením Síně osvobození schodištěm do suterénu je zpřístupněno torzo laboratorního zázemí mauzolea, kam vyprovázejí návštěvníky kamenné oči rudoarmějců; toto prolomení tak tvoří pomyslné zrcadlo naší pošramocené národní mytologie.

Součástí vnitřních úprav je i nová vyhlídková plošina na „věži“ památníku.

Poznámka
Projekt stavební obnovy památníku a nástavby kavárny zpracoval Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.