Přístavba muzea v Mohelnici

autoři: TRANSAT architekti – Petr Všetečka, Robert Václavík
spolupráce: Alena Všetečková
místo: Kostelní náměstí, Mohelnice, Olomoucký kraj
iniciátor projektu: Muzeum Mohelnice - Hana Heidenreichová
investor: ALAS Morava s.r.o.
projekt: 2000-2001
realizace: nerealizováno

U břehu mohelnické štěrkovny byl v r. 1999 pod hladinou nalezen unikátní dřevěný člun vydlabaný z jednoho kusu dubového kmene (délka je 10,5m, šířka přes 1m, stáří asi 2300 let)1. Návrh ověřuje možnost umístění tohoto exponátu v novém objektu navazujícím na budovu muzea, tzv. Biskupského hrádku. Pozemek leží na malém náměstí ve středu města s historickými budovami postavenými na hradbách. Proluka je souběžná s lodí kostela a má – shodou okolností - míry nalezené lodi. Někdejší rozhraní města a krajiny se změnilo na rozhraní časové – hradby dnes vymezují historické město. Také loď má co dělat s rozhraními – břehem, hladinou. I když zbavená svého přirozeného prostředí, může se stát novým symbolem města, jeho horizontální „dominantou“.

Hmotově je stavba přizpůsobena tvaru lodi a možnostem pozemku. Proporčně se vztahuje k sousední lodi kostela sv. Tomáše z Canterbury. Interiér výstavní síně je pojat jako stylizované přirozené prostředí pro starověkou loď. Ta má být návštěvníky vnímána z podhledu proti prosvětlenému stropu evokujícímu vodní hladinu. K nahlédnutí do vnitřku lodi slouží můstek v závěru prostoru.

Místo je významnou archeologickou lokalitou, proto lze vhodnou niveletu osazení stavby určit až podrobným archeologickým průzkumem. Objekt předpokládá mělké založení na roznášecí železobetonové desce, část objektu nad hradbou bude konzolově vyložena. Stěny budou provedeny z nepálené hlíny (kvůli stabilní vlhkosti v prostředí exponátu) v kombinaci se železobetonovými nebo dřevěnými konstrukcemi. Jediný sloup v interiéru bude tvořen ocelovým profilem se zkorodovaným povrchem, volně navozujícím situaci úvaziště. Předpokládá se vložení monoxylu do vnitřního prostoru střechou a jeho zavěšení na lanech s koženými popruhy. Přirozené proměnlivé horní světlo bude jediným osvětlením výstavní síně. Bude ztlumené, rozptýlené a přefiltrované tak, aby nedocházelo k poškození exponátu. Na osluněné straně budou venkovní žaluzie či rolety, vodorovná skleněná plocha stropu bude vícevrstvá (horní vrstva – dethermální sklo probarvené v hmotě do modra - zabrání pronikání tepla do interiéru, spodní vrstva – válcované lité sklo s reliéfem v ocelových rámech - vytvoří difúzní světlo).

1 /Podrobnější informace o monoxylu publikoval jeho nálezce, PhDr. Jaroslav Peška v kulturněhistorické revue Střední Morava 9/99.