Stálé expozice ve 14|15 Baťově institutu ve Zlíně

autoři: TRANSAT architekti - Petr Všetečka, Robert Václavík, Karel Menšík
grafické řešení: Zdeněk Macháček
film: Tomáš Luňák
libreto a texty: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
investor: Zlínský kraj
projekt: 2008 - 2011
realizace: III. – X. 2012
vizualizace: Transat