Obnova vybraných částí vily ing. Miroslava Zikmunda ve Zlíně

autor: Zdeněk Plesník, 1953
projekt obnovy vybraných částí vily: TRANSAT architekti - Petr Všetečka, 2000 - 2006
realizace: Re-Štuk s.r.o., Richard Trúchly, Stolařství Aleš Střelec a Ivan Slabina ad. 2003 – 2007
foto: Transat, Richard Trúchly